Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chody koní

Posloupnost dopadu koňských kopyt na zem v různých rychlostech se nazývají chody. V anglickém stylu jízdy existují čtyři základní chody: krok (čtyřdobý rytmus), klus (dvoudobý rytmus), cval (třídobý rytmus) a rychlý cval, který se nazývá také galop neboli trysk (čtyřdobý rytmus).

KROK je nejpohodlnější chod, protože je klidný a pravidelný. Nohy koně se pohybují v dané posloupnosti, vždy jen jedna: levá zadní, levá přední, pravá zadní, pravá přední.KLUS
je dvoudobý chod. Je energičtější, ale měl by vypadat a být pociťován jako klidný a rytmický. Nohy se pohybují kupředu v párech. Přední pravá a zadní levá noha zároveň, následovány levou přední a pravou zadní. To jsou takzvané diagonály.CVAL
je třídobý chod. Při každém kroku dopadnou kopyta třikrát. Každý kůň cválá na určitou nohu. Z důvodu rovnováhy by to vždy měla být přední vnitřní noha.TRYSK
je to nejrychlejší chod, jímž se kůň pohybuje. Je to čtyřdobý chod: levá zadní, pravá zadní, levá přední, pravá přední.

Zastavení - V zastavení by měl kůň stát rovně a klidně. Přední nohy by měly stát vedle sebe. Kůň by měl být čilý a připravený dát se do požadovaného pohybu.

Skákání -
Skákání má 4 fáze:
- Nájezd - kůň sníží hlavu, natáhne krk a odhadne odskok.
- Odraz - kůň zdvihne hlavu, odrazí se předníma nohama, skrčí hlezna pod tělo a pomocí zádě se odrazí nahoru a dopředu.
- Let - kůň natáhne krk a zakulatí hřbet.
- Doskok - kůň doskakuje s nataženými končetinami, zdvihá hlavu a krk.

Autor:

 • Luisa Stránská

Kůň má tři základní přirozené chody - krok, klus a cval. Některá plemena se vyznačují více chody (tölt, pas) a v určitém chodu mohou vynikat.

Ambladura

 • je jihoamerické označení pro mimochod, jenž není žádoucí u všech plemen.

Fino, paso fino

 • je označení pro pomalý, lehký, rytmický mimochod plemene paso fino, které podle typického chodu nese i jméno. Někdy se tento mimochod nazývá též fino fino nebo classic fino. Koně plemene paso fino mají dlouhé zadní nohy, zejména spěnky, a klouby neobyčejně ohebné. Vynikají energickou akcí předních končetin podporovanou silnými zadními končetinami a skloněná záď je přitom držena nízko. Zadní nohy došlapují přesně do stop předních kopyt. Tento hladký mimochod je pro jezdce velmi pohodlný, naprosto bez otřesů. Jezdci, nesoucímu v ruce plnou sklenici vody, při jízdě nevyšplouchne ani kapka. V tomto chodu dosahují koně rychlosti až 21 km za hodinu a udrží jej po dlouhou dobu. Plemeno paso fino pochází z Portorika a zdomácnělo v Kolumbii a Karibiku, v Evropě bylo rozšířeno až v sedmdesátých letech.

Paso corto

 • je mimochod plemene paso fino, co do rychlosti stejný jako klus, velmi pohodlný pro jízdu na velké vzdálenosti. Někdy bývá tento klusový mimochod nazýván též trocha.

Paso largo

 • je označení pro prostorný mimochod plemene paso fino, nejrychlejší z těchto "hladkých" mimochodů, rychlost odpovídá cvalu až trysku.

Foxtrott

 • je typický chod pro missourského mimochodníka, označovaný též jako přerušovaný mimochod. Tento čtyřdobý chod odpovídá mimochodu v klusu s jen malou akcí a je velice hladký, plynulý a jistý, příjemný a pohodlný pro jezdce, jenž může sedět absolutně bez otřesů. Kůň jde energicky rychlým krokem předníma nohama a zadní kopyta koně přitom jen lehce kloužou nad zemí, což vyvolává jen malý pohyb hřbetu, jenž je doprovázen rytmickými kývavými pohyby hlavy a ocasu. Sklouznutí, které směřuje dopředu, zmenšuje otřesy dolních končetin a velmi výrazně tlumí pohyby hřbetu, takže ten zůstává prakticky stále na stejné úrovni. Tento mimochod je využíván při cestování na dlouhé vzdálenosti a koně v něm udrží rychlost až 12 km za hodinu, na kratší vzdálenosti až 16 km v hodině.

Lomený mimochod

 • je pomalý laterální chod zvaný též cestovní mimochod, při němž zadní nohy výrazně předkračují přední končetiny. Kůň neskáče jako při závodním mimochodu (pas) z obou laterálních končetin na druhou stranu, ale stále udržuje kontakt se zemí. Tím odpovídá lomený mimochod spíše töltu.

Marcha

 • označuje nadřazený pojem pro laterální chody plemene mangalarga marchador, a to marcha batida a <marcha picada. Oba čtyřdobé chody umožňují koni pohybovat se rychle na velké vzdálenosti. Batida je prostorný chod, při němž nohosled odpovídá töltu a rychlost klusu. Koně jsou vedeni na volné otěži, urazí tak pohodlně velké vzdálenosti, aniž by se unavili. Picada je kratší, výrazný tölt při znatelně větším sebrání. Koně plemene mangalarga marchador neklušou, ale přecházejí z rychlého chodu krokem do plynulého cvalu.

Marcha Trotada

 • není chod plemene mangalarga marchador, nýbrž brazilského plemene paulista. Jeví se jako čtvrtý chod vedle kroku, klusu a cvalu a jedná se o pohodlný, pro jezdce velmi příjemný pravý klus bez otřesů, s diagonálním nohosledem. Fáze vznosu je přitom obzvláště krátká, zadní kopyto došlapuje přesně do stopy předního kopyta.

Pas (laterální mimochod)

 • plochý laterální mimochod se současným pohybem přední a zadní končetiny na stejné straně těla. Je přirozeným chodem islandských poníků, kteří dosahují v závodním mimochodu vysoké rychlosti. V pasu nemůže být kůň ježděn v sebrání.

Pasitrote

 • se nazývá klusový mimochod, jenž je však u většiny jihoamerických plemen koní nežádoucí.

Paso llano

 • je typický zvláštní laterální mimochod peruánských pasů (paso peruano), tzv.nejhladší mimochod. Tento jedinečný a dokonalý mimochod je vysoce ceněn a je vyžadován na přehlídkách a zkouškách hřebců tohoto plemene. Koně se pohybují s výměnnou akcí předních končetin podporovanou svalnatou zádí, kterou drží nízko u země. Akce předních končetin je typická vysokým zvedáním kolen a přehnaně otáčivým pohybem během současné energické práce zadních končetin. Zadní kopyta předkračují stopy předních kopyt. Nárazy a pohyby jsou vypruženy hřbetem a zádí a jezdec vnímá jen hladký, nerušený pohyb. Jezdí se v mírném tempu a v přirozeném sebrání. Podle rychlosti a pohodlného sedu se rozlišuje tento mimochod na měkký paso llano gateado, sebraný paso llano picado a rychlý, dobře slyšitelný paso llano golpeado. Peruánský paso má velkou výdrž a je schopen v pohodlném mimochodu vytrvale udržet úžasnou průměrnou rychlost 17,5 km za hodinu i na obtížném terénu.

Rack

 • je označení pro čtyřdobý rychlý, razantní mimochod amerického jezdeckého koně (American Saddlebred či též Kentucky Saddler). V tomto strhujícím a nejrychlejším pohybu vpřed jsou koně plemene American Saddleberd předváděni na velkolepých show, které se v USA pořádají především pro toto plemeno. Při závodním mimochodu dokazují koně enormní prostornost pohybu směrem vzhůru a dopředu.

Running Walk

 • je v zesíleném tempu provedená verze výše představeného mimochodu flat foot walk. Může být vystupňován až do závodního tempa. Akce předních končetin vychází z "rolování" ramen směrem dopředu.

Slow Gait

 • označuje pomalý mimochod amerického jezdeckého koně (American Saddlebred). Tento čtyřdobý vypjatý chod s pravidelným "pauzováním" před každým došlápnutím je sebraný a jezdí se podle amerického pojetí: kůň vykazuje vysoké napřímení a pohyby jsou silně akcentované. K podtržení tohoto pohybu slouží také dlouhá, přerostlá kopyta s těžkými podkovami.

Stepping Pace

 • je označení rozšířené v Severní Americe pro pomalý, vznosný laterální mimochod. Nazývá se tak rovněž i laterální mimochod (pas) bez fáze vznosu.

Termino

 • (či ze španělštiny příležitostně též bracero) je název pro některá plemena koní, která se vyznačují vrozeným volným kruhovým vykopáváním předních končtin z ramen směrem dopředu, což má za následek mimořádné zmírnění otřesů v sedle.

Tölt

 • je velmi rychlý čtyřdobý krok. Když se mimochod "zlomí" a kůň začne našlapovat nohama nikoli současně, nýbrž postupně jednou po druhé, vzniká chod, který má ve světě různá označení. V Evropě se vžil pod islandským názvem tölt, neboť je vrozeným chodem islandského pony. Má stejný nohosled jako krok, tj. pravá zadní, pravá přední, levá zadní, levá přední. Koně mohou v töltu dosahovat rychlosti jako ve cvalu. Pro jezdce je tölt příjemný, pro koně je však delší pohyb v töltu velmi namáhavý.

Walk

 • je typický chod tennesseeského mimochodníka. Nohosled při tomto chodu je stejný jako v kroku, ale tempo se vyrovná klusu. Kůň může plynule vystupňovat rychlost z normálního pomalého kroku flat foot walk až do rychlého chodu zavného running walk. Oba kroky jsou čtyřdobé, hladké, záď je skloněná a hlava koně se pohybuje v souladu s pohyby těla. Při walku dopadají kopyta koně na zem odděleně v pravidelných intervalech (levá přední, pravá zadní, pravá přední, levá zadní) a zadní nohy došlapují před stopy předních kopyt. Walk je pro jezdce nadmíru pohodlný a koně jsou v něm schopni dosáhnout značné vzdálenosti, aniž by byly nohy zatěžovány. Tyto chody jsou zděděné, je jisté, že se je žádné jiné plemeno nedokáže naučit.

Flat foot walk

 • je označení pro typický lomený mimochod missourského mimochodníka (Missouri Foxtrotting Horse) nebo tennesseského mimochodníka (Tennessee Walking Horse). V pracovním tempu se zvedají současně tři kopyta. Tento pohyb bývá doprovázen rytmickým kýváním hlavy (tzv. nodding) a vlnivým pohybem zdviženého ocasu (tzv. bobbing). Walk je čtyřtakt, jemuž odpovídá nohosled při kroku. Zadní končetiny přitom dalece předkračují stopy předních kopyt.

Running walk

 • neboli rychlý krok dovoluje koni dosáhnout rychlosti 9-14 km v hodině, a to na značné vzdálenosti. Na kratší trati může walker urazit až ohromujících 24 km za hodinu. Při tomto chodu dopadají přední nohy na zem přesně před protější diagonální zadní nohu, kdežto zadní dopadá před přední asi o 15 - 35 cm. Výsledkem je pozoruhodně hladký, klouzavý pohyb, doprovázený rytmickým houpáním uší a typickým pokyvováním hlavou a v nejvyšší rychlosti i cvakáním zuby. V rychlém kroku bývají koně často předváděni na přehlídkách.

Chody pro westernové ježdění

Walk

 • je klidný, čistý a pravidelný krok. Je to laterální chod: levá zadní, levá přední, pravá zadní, pravá přední.

Jog

 • je klidný, uvolněný klus, ve kterém je kůň dostatečně aktivní. Je to diagonální chod: levá zadní současně s pravou přední a následuje pravá zadní současně s levou přední. Během soutěží je povinné jog vysedět.

Trot

 • je lehký klus v rychlejším tempu, jezdec vysedává.

Lope

 • je klidný, krátký cval. Nohosled cvalu na pravou nohu je: levá zadní, pravá zadní, pravá přední a levá přední současně, pravá přední, vznos. Nohosled cvalu na levou nohu je přesně opačný.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Таможенное оформление из китая

(nulp, 2. 7. 2022 17:30)

Наши заказчики плодотворно работают с фабриками из различных стран, притом они считают деньги и дорожат временем. И нанять большой штат сотрудников затем чтобы занимались чисто импортом, для них не подходит, при чем внешнеторговые связи связаны с различными рисками. Таможенная компания «ВЭД ЛАЙН» https://ved-line.ru реализует услуги «Аутсорсинга ВЭД» «под ключ». Мы возьмем на себя импортные процедуры , плюс вам нет нужны иметь штат работников по логистике к тому же проверять результат работы или же лично усваивать подробности покупки, таможенного декларирования и возможности организации доставки грузов. Поспособствуем выбрать поставщика и сопроводим переговоры. Аутсорсинг ВЭД — реализуется по всевозможным направленностям в Китае, Японии, Кореи и даже в других странах. Реализуем оптимальные по времени и стоимости варианты доставки товара. Посчитаем стоимость грузоперевозки, учтем возможные расходы. Цена останется согласованной после заключения договора ежели в ходе сопровождения внешнеэкономической сделки себестоимость увеличатся, мы возьмем их за свой счет. Произведем таможенное декларирование, заполним документы, посчитаем также уплатим таможенные платежи. Поставим груз «под ключ» с требующимися документами и также сертификатами.

Cost-free business training sessions

(DavidNeern, 2. 7. 2022 11:38)

You are simply drained of functioning so hard for the little benefit you get. You desire you could have your freedom back and do what you wish to do when you want to do it.

But what can occur if you don't make the choice to change? You won't be able to up your life. Your desires will never come true.

The time is now for you to obtain control of your very own monetary potential. Own your very own life and stop living like a slave to economy with our free of cost manual. Start today and discover exactly how simple it can be to live the lifestyle that you are worthy of.

Check it out, it's absolutely cost-free >>> https://4dct.short.gy/beneficial.financial_guide_ <<<

百家樂

(RichardRot, 30. 6. 2022 15:32)


百家樂

ethereum

(Chrisfloug, 30. 6. 2022 0:13)


Оnline cryptocurrency exchange service. The best rate, low fees, lack of verification.

百家樂

(RichardRot, 29. 6. 2022 8:25)


百家樂

百家樂

(RichardRot, 28. 6. 2022 22:23)


百家樂

газобетон

(Ronaldten, 27. 6. 2022 23:42)

Сбыт стройматериалы в Москве,
Московской области и ближайших регионах.
Одно из основных направлений - продажа
блоков из газобетона различных брендов

Газобетон Калужский газобетон

газоблоки
https://gazobeton-moskva.ru/

Выкуп автомобилей Tofas в СПБ

(Andrewcem, 25. 6. 2022 17:08)

https://vukypavto.ru/ - Выкуп автомобилей битых машин марки Автокам модели ES8, 1993 года выпуска, тип кузова седан с объемом двигателя 1480 коробка передач робот в Питере.

Test, just a test

(RichardAllok, 24. 6. 2022 20:25)https://mixfilesmaker.com/

중국배대지

(PhillipGed, 22. 6. 2022 15:21)


중국배대지

займы онлайн на яндекс деньги

(Curtisdok, 19. 6. 2022 23:11)

Займ на Яндекс деньги - пошаговая инструкция. Условия микрозайма на Яндекс деньги. Как срочно оформить займ без отказа онлайн.

Source:

- https://zaym-yandex-dengi.com
Tags:
займы онлайн на яндекс деньги

beauteous

(EdwardHycle, 18. 6. 2022 16:53)

Truthfully, there aren’t huge differences between the three.
https://stboger9.com/
Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise.
The meaning.
Opportunities don’t happen.
Napoleon Bonaparte could relate.
He’s earned that title because he’s authored dozens of aphorisms.
But these days.
And get this.
They’re in social media captions all over the web.
Do you believe that a penny saved is a penny earned.
Another success aphorism comes from Chris Grosser.
Keep your friends close, but your enemies closer.
Sandys said, Honestie the best policie, which in modern English is…
One of his most notable is, An ounce of prevention is worth a pound of cure.
Another memorable aphorism is, An apple a day keeps the doctor away.
But there’s no certain magic to sprinkling aphorisms into your writing.

UICELL

(Davidhot, 17. 6. 2022 17:40)


UICELL Conference Proceeding is published by University of Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA). p-ISSN: 2615-4269; e-ISSN: 2615-2576. It includes all papers presented at UICELL Conference. The articles in this electronic proceeding may have different format from the print versions. Each of the article is subject to minor spelling and grammatical error. Article copyright (c) rests on the authors

nice to meet you!

(ArthurVew, 17. 6. 2022 7:35)

Hi,
outgoing to foregather you! Let me originate myselft
Thank you for stopping by my profile. 
https://zenwriting.net/cillieqaqx/subsequently-this-sample-demonstrates-that-yorkies-donand-39-t-lose-a-great-deal

Микрокредит

(HoraceClodo, 16. 6. 2022 9:20)

https://vzyat-credit-online.com/
Микрокредит срочно онлайн! Без справок и проверок! Зачисление на карту за 5 мин!

Situs Slot

(HoraceClodo, 15. 6. 2022 0:26)


LGO4D adalah situs slot gacor terpercaya diantara agen 303 slot terbaik dan terbaru deposit pulsa pragmatic play yang sangat mudah menang di Indonesia

является СМИ и не имеет прав аккредитованного ресурса

(Michaelmig, 14. 6. 2022 10:54)

Новостным сайтом не может считаться первый попавшийся ресурс. В соответствии с законом «О средствах массовой информации», принятым в последней редакции Государственной Думой РФ 3 июня 2011 года, для регистрации сайта в качестве СМИ его владельцы должны подать соответствующее заявление. При отсутствии регистрации Роскомнадзора, сайт юридически не является СМИ и не имеет прав аккредитованного ресурса.

https://ruposters.ru/news

для улучшения памяти и работы мозга

(Edwardkaf, 14. 6. 2022 1:09)


Таблетки для улучшения памяти и работы мозга взрослым и детям, пожилым и студентам. Список препаратов и цены. В наличии. Купить можно в интернет-магазине в Москве с доставкой по всей России.

surgaslot.vip

(Leonardflous, 13. 6. 2022 13:19)


Selamat datang di Surgaslot !! situs slot deposit dana terpercaya nomor 1 di Indonesia. Sebagai salah satu situs agen slot online terbaik dan terpercaya, kami menyediakan banyak jenis variasi permainan yang bisa Anda nikmati. Semua permainan juga bisa dimainkan cukup dengan memakai 1 user-ID saja

Перевозка лежачих больных

(Timothythogy, 13. 6. 2022 12:07)

Платная трнспортировка беззащитных пациентов на Столице — очень востребованная услуга язык родню людей вместе с узкими перспективами, пожилых бабушек (а) также дедушек, инвалидов. Казенная скорая помощь шефство или реанимобиль девать приедет, разве что малоподвижному люду требуется потащиться сверху обследование, на клинику к лекарю, сверху оттяжка на частный пансионат чи экстренно нужно на вокзал или аэропорт. Поэтому встает вопрос — яко перевезти маломобильного пассажира? Для этого к услугам столичных жителей коммерческие сферы милосердного равно санитарного такси.


перевозка пациентов на скорой помощи
https://moskva-perevozka-bolnyh-24.ru/


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56

následující »