Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chody koní

Posloupnost dopadu koňských kopyt na zem v různých rychlostech se nazývají chody. V anglickém stylu jízdy existují čtyři základní chody: krok (čtyřdobý rytmus), klus (dvoudobý rytmus), cval (třídobý rytmus) a rychlý cval, který se nazývá také galop neboli trysk (čtyřdobý rytmus).

KROK je nejpohodlnější chod, protože je klidný a pravidelný. Nohy koně se pohybují v dané posloupnosti, vždy jen jedna: levá zadní, levá přední, pravá zadní, pravá přední.KLUS
je dvoudobý chod. Je energičtější, ale měl by vypadat a být pociťován jako klidný a rytmický. Nohy se pohybují kupředu v párech. Přední pravá a zadní levá noha zároveň, následovány levou přední a pravou zadní. To jsou takzvané diagonály.CVAL
je třídobý chod. Při každém kroku dopadnou kopyta třikrát. Každý kůň cválá na určitou nohu. Z důvodu rovnováhy by to vždy měla být přední vnitřní noha.TRYSK
je to nejrychlejší chod, jímž se kůň pohybuje. Je to čtyřdobý chod: levá zadní, pravá zadní, levá přední, pravá přední.

Zastavení - V zastavení by měl kůň stát rovně a klidně. Přední nohy by měly stát vedle sebe. Kůň by měl být čilý a připravený dát se do požadovaného pohybu.

Skákání -
Skákání má 4 fáze:
- Nájezd - kůň sníží hlavu, natáhne krk a odhadne odskok.
- Odraz - kůň zdvihne hlavu, odrazí se předníma nohama, skrčí hlezna pod tělo a pomocí zádě se odrazí nahoru a dopředu.
- Let - kůň natáhne krk a zakulatí hřbet.
- Doskok - kůň doskakuje s nataženými končetinami, zdvihá hlavu a krk.

Autor:

 • Luisa Stránská

Kůň má tři základní přirozené chody - krok, klus a cval. Některá plemena se vyznačují více chody (tölt, pas) a v určitém chodu mohou vynikat.

Ambladura

 • je jihoamerické označení pro mimochod, jenž není žádoucí u všech plemen.

Fino, paso fino

 • je označení pro pomalý, lehký, rytmický mimochod plemene paso fino, které podle typického chodu nese i jméno. Někdy se tento mimochod nazývá též fino fino nebo classic fino. Koně plemene paso fino mají dlouhé zadní nohy, zejména spěnky, a klouby neobyčejně ohebné. Vynikají energickou akcí předních končetin podporovanou silnými zadními končetinami a skloněná záď je přitom držena nízko. Zadní nohy došlapují přesně do stop předních kopyt. Tento hladký mimochod je pro jezdce velmi pohodlný, naprosto bez otřesů. Jezdci, nesoucímu v ruce plnou sklenici vody, při jízdě nevyšplouchne ani kapka. V tomto chodu dosahují koně rychlosti až 21 km za hodinu a udrží jej po dlouhou dobu. Plemeno paso fino pochází z Portorika a zdomácnělo v Kolumbii a Karibiku, v Evropě bylo rozšířeno až v sedmdesátých letech.

Paso corto

 • je mimochod plemene paso fino, co do rychlosti stejný jako klus, velmi pohodlný pro jízdu na velké vzdálenosti. Někdy bývá tento klusový mimochod nazýván též trocha.

Paso largo

 • je označení pro prostorný mimochod plemene paso fino, nejrychlejší z těchto "hladkých" mimochodů, rychlost odpovídá cvalu až trysku.

Foxtrott

 • je typický chod pro missourského mimochodníka, označovaný též jako přerušovaný mimochod. Tento čtyřdobý chod odpovídá mimochodu v klusu s jen malou akcí a je velice hladký, plynulý a jistý, příjemný a pohodlný pro jezdce, jenž může sedět absolutně bez otřesů. Kůň jde energicky rychlým krokem předníma nohama a zadní kopyta koně přitom jen lehce kloužou nad zemí, což vyvolává jen malý pohyb hřbetu, jenž je doprovázen rytmickými kývavými pohyby hlavy a ocasu. Sklouznutí, které směřuje dopředu, zmenšuje otřesy dolních končetin a velmi výrazně tlumí pohyby hřbetu, takže ten zůstává prakticky stále na stejné úrovni. Tento mimochod je využíván při cestování na dlouhé vzdálenosti a koně v něm udrží rychlost až 12 km za hodinu, na kratší vzdálenosti až 16 km v hodině.

Lomený mimochod

 • je pomalý laterální chod zvaný též cestovní mimochod, při němž zadní nohy výrazně předkračují přední končetiny. Kůň neskáče jako při závodním mimochodu (pas) z obou laterálních končetin na druhou stranu, ale stále udržuje kontakt se zemí. Tím odpovídá lomený mimochod spíše töltu.

Marcha

 • označuje nadřazený pojem pro laterální chody plemene mangalarga marchador, a to marcha batida a <marcha picada. Oba čtyřdobé chody umožňují koni pohybovat se rychle na velké vzdálenosti. Batida je prostorný chod, při němž nohosled odpovídá töltu a rychlost klusu. Koně jsou vedeni na volné otěži, urazí tak pohodlně velké vzdálenosti, aniž by se unavili. Picada je kratší, výrazný tölt při znatelně větším sebrání. Koně plemene mangalarga marchador neklušou, ale přecházejí z rychlého chodu krokem do plynulého cvalu.

Marcha Trotada

 • není chod plemene mangalarga marchador, nýbrž brazilského plemene paulista. Jeví se jako čtvrtý chod vedle kroku, klusu a cvalu a jedná se o pohodlný, pro jezdce velmi příjemný pravý klus bez otřesů, s diagonálním nohosledem. Fáze vznosu je přitom obzvláště krátká, zadní kopyto došlapuje přesně do stopy předního kopyta.

Pas (laterální mimochod)

 • plochý laterální mimochod se současným pohybem přední a zadní končetiny na stejné straně těla. Je přirozeným chodem islandských poníků, kteří dosahují v závodním mimochodu vysoké rychlosti. V pasu nemůže být kůň ježděn v sebrání.

Pasitrote

 • se nazývá klusový mimochod, jenž je však u většiny jihoamerických plemen koní nežádoucí.

Paso llano

 • je typický zvláštní laterální mimochod peruánských pasů (paso peruano), tzv.nejhladší mimochod. Tento jedinečný a dokonalý mimochod je vysoce ceněn a je vyžadován na přehlídkách a zkouškách hřebců tohoto plemene. Koně se pohybují s výměnnou akcí předních končetin podporovanou svalnatou zádí, kterou drží nízko u země. Akce předních končetin je typická vysokým zvedáním kolen a přehnaně otáčivým pohybem během současné energické práce zadních končetin. Zadní kopyta předkračují stopy předních kopyt. Nárazy a pohyby jsou vypruženy hřbetem a zádí a jezdec vnímá jen hladký, nerušený pohyb. Jezdí se v mírném tempu a v přirozeném sebrání. Podle rychlosti a pohodlného sedu se rozlišuje tento mimochod na měkký paso llano gateado, sebraný paso llano picado a rychlý, dobře slyšitelný paso llano golpeado. Peruánský paso má velkou výdrž a je schopen v pohodlném mimochodu vytrvale udržet úžasnou průměrnou rychlost 17,5 km za hodinu i na obtížném terénu.

Rack

 • je označení pro čtyřdobý rychlý, razantní mimochod amerického jezdeckého koně (American Saddlebred či též Kentucky Saddler). V tomto strhujícím a nejrychlejším pohybu vpřed jsou koně plemene American Saddleberd předváděni na velkolepých show, které se v USA pořádají především pro toto plemeno. Při závodním mimochodu dokazují koně enormní prostornost pohybu směrem vzhůru a dopředu.

Running Walk

 • je v zesíleném tempu provedená verze výše představeného mimochodu flat foot walk. Může být vystupňován až do závodního tempa. Akce předních končetin vychází z "rolování" ramen směrem dopředu.

Slow Gait

 • označuje pomalý mimochod amerického jezdeckého koně (American Saddlebred). Tento čtyřdobý vypjatý chod s pravidelným "pauzováním" před každým došlápnutím je sebraný a jezdí se podle amerického pojetí: kůň vykazuje vysoké napřímení a pohyby jsou silně akcentované. K podtržení tohoto pohybu slouží také dlouhá, přerostlá kopyta s těžkými podkovami.

Stepping Pace

 • je označení rozšířené v Severní Americe pro pomalý, vznosný laterální mimochod. Nazývá se tak rovněž i laterální mimochod (pas) bez fáze vznosu.

Termino

 • (či ze španělštiny příležitostně též bracero) je název pro některá plemena koní, která se vyznačují vrozeným volným kruhovým vykopáváním předních končtin z ramen směrem dopředu, což má za následek mimořádné zmírnění otřesů v sedle.

Tölt

 • je velmi rychlý čtyřdobý krok. Když se mimochod "zlomí" a kůň začne našlapovat nohama nikoli současně, nýbrž postupně jednou po druhé, vzniká chod, který má ve světě různá označení. V Evropě se vžil pod islandským názvem tölt, neboť je vrozeným chodem islandského pony. Má stejný nohosled jako krok, tj. pravá zadní, pravá přední, levá zadní, levá přední. Koně mohou v töltu dosahovat rychlosti jako ve cvalu. Pro jezdce je tölt příjemný, pro koně je však delší pohyb v töltu velmi namáhavý.

Walk

 • je typický chod tennesseeského mimochodníka. Nohosled při tomto chodu je stejný jako v kroku, ale tempo se vyrovná klusu. Kůň může plynule vystupňovat rychlost z normálního pomalého kroku flat foot walk až do rychlého chodu zavného running walk. Oba kroky jsou čtyřdobé, hladké, záď je skloněná a hlava koně se pohybuje v souladu s pohyby těla. Při walku dopadají kopyta koně na zem odděleně v pravidelných intervalech (levá přední, pravá zadní, pravá přední, levá zadní) a zadní nohy došlapují před stopy předních kopyt. Walk je pro jezdce nadmíru pohodlný a koně jsou v něm schopni dosáhnout značné vzdálenosti, aniž by byly nohy zatěžovány. Tyto chody jsou zděděné, je jisté, že se je žádné jiné plemeno nedokáže naučit.

Flat foot walk

 • je označení pro typický lomený mimochod missourského mimochodníka (Missouri Foxtrotting Horse) nebo tennesseského mimochodníka (Tennessee Walking Horse). V pracovním tempu se zvedají současně tři kopyta. Tento pohyb bývá doprovázen rytmickým kýváním hlavy (tzv. nodding) a vlnivým pohybem zdviženého ocasu (tzv. bobbing). Walk je čtyřtakt, jemuž odpovídá nohosled při kroku. Zadní končetiny přitom dalece předkračují stopy předních kopyt.

Running walk

 • neboli rychlý krok dovoluje koni dosáhnout rychlosti 9-14 km v hodině, a to na značné vzdálenosti. Na kratší trati může walker urazit až ohromujících 24 km za hodinu. Při tomto chodu dopadají přední nohy na zem přesně před protější diagonální zadní nohu, kdežto zadní dopadá před přední asi o 15 - 35 cm. Výsledkem je pozoruhodně hladký, klouzavý pohyb, doprovázený rytmickým houpáním uší a typickým pokyvováním hlavou a v nejvyšší rychlosti i cvakáním zuby. V rychlém kroku bývají koně často předváděni na přehlídkách.

Chody pro westernové ježdění

Walk

 • je klidný, čistý a pravidelný krok. Je to laterální chod: levá zadní, levá přední, pravá zadní, pravá přední.

Jog

 • je klidný, uvolněný klus, ve kterém je kůň dostatečně aktivní. Je to diagonální chod: levá zadní současně s pravou přední a následuje pravá zadní současně s levou přední. Během soutěží je povinné jog vysedět.

Trot

 • je lehký klus v rychlejším tempu, jezdec vysedává.

Lope

 • je klidný, krátký cval. Nohosled cvalu na pravou nohu je: levá zadní, pravá zadní, pravá přední a levá přední současně, pravá přední, vznos. Nohosled cvalu na levou nohu je přesně opačný.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Статистика заболеваний коронавируса

(Joshuabek, 24. 5. 2020 0:05)

Графики заражений коронавируса https://karta-coronavirusa.info/3-pochti-12-tysyach-zarazhennyh-v-rossii-statistika-dnya-po-koronavirusu.html

Thank you very much for the invitation

(MixGeP, 3. 5. 2020 19:19)

Thank you very much for the invitation :). Best wishes.
PS: How are you?

AppargyGobeRoulgeNug

(Georgeresee, 29. 4. 2020 21:22)

https://vk.com/@-194150327-jack-all-time-low-dating
https://vk.com/@-194151018-amateur-anal-sex-ebony
https://vk.com/@-191121976-asian-small-pussy-videos
https://vk.com/@-192698037-sexy-naked-girl-fucking-a-dick-gif
https://vk.com/@-192850016-sexy-see-through-bikini
https://vk.com/@-192718609-scarlett-johanson-fake-naked
https://vk.com/@-192849567-nasty-naked-biker-babes
https://vk.com/@-191121327-winx-club-porn-fake
https://vk.com/@-194150560-casual-dating-ab-16
https://vk.com/@-192719492-xxx-dad-and-sexy-and-hot-daughter
https://vk.com/@-192849200-naked-girl-bent-over-on-bed-videos
https://vk.com/@-191124569-plus-size-women-in-sexy-lingerie-porn
https://vk.com/@-192831593-anal-fucked-in-sleep
https://vk.com/@-194150952-teen-topanga-sex-videos
https://vk.com/@-192719492-online-dating-social-anxiety
https://vk.com/@-194151018-surfer-girls-in-brazil-naked
https://vk.com/@-192849200-all-heroine-nude-image
https://vk.com/@-193882217-nude-teen-side-boob
https://vk.com/@-194150522-tips-for-staying-safe-online-dating
https://vk.com/@-193890652-best-and-most-secure-dating-site
https://vk.com/@-194150895-women-and-sex-at-affairs
https://vk.com/@-193889113-billie-piper-sex-xxx
https://vk.com/@-192831082-euro-pornstar-porn-pictures
https://vk.com/@-191123999-speed-dating-south-lake-tahoe
https://vk.com/@-194150895-free-dating-service-nz
https://vk.com/@-191122056-best-dating-site-for-young-adults
https://vk.com/@-191121327-gianna-michaels-anal-cumshot
https://vk.com/@-192848767-hot-hunk-teen-naked
https://vk.com/@-192831082-hot-blonde-naked-chicks-bent-over
https://vk.com/@-193889527-curvy-mixed-race-babes-nude
https://vk.com/@-191124569-miss-alyssa-arce-nude
https://vk.com/@-193882217-bone-boy-fucking-girl-porn-pic
https://vk.com/@-192831082-san-francisco-dating-podcast
https://vk.com/@-192818702-hd-lindsay-lohan-plays-with-naked-wet-pussy
https://vk.com/@-193634128-totally-nude-strip-clubs
https://vk.com/@-194150856-africa-school-girls-nude
https://vk.com/@-192831593-who-is-britney-spears-dating-2013
https://vk.com/@-193890446-all-topless-female-selfies
https://vk.com/@-191122947-naked-woman-on-bed
https://vk.com/@-194151018-amanda-bynes-sexy-nude-pics
https://vk.com/@-192697448-do-men-like-long-pussy-lips
https://vk.com/@-192718793-daniel-craig-sex-scenes
https://vk.com/@-193493522-holland-mi-hookup
https://vk.com/@-192832128-dota-2-please-select-matchmaking-region
https://vk.com/@-194150895-blonde-teen-pusy-deep-penatration
https://vk.com/@-194150952-puked-teens-free-vids
https://vk.com/@-191122468-teen-mom-girls-naked-uncensored
https://vk.com/@-192831082-young-women-nude-gallery
https://vk.com/@-193634311-petite-thai-teen-welcome-home
https://vk.com/@-194150560-list-of-free-dating-websites-in-india

Онлайн мониторинг заболеваний коронавируса

(DavidDep, 29. 4. 2020 20:36)

Мониторинг заражений коронавируса https://coronavirus-novosti.info/poslednie-novosti-i-statistika-na-karte-v-sudane.html

wznefsmdsjmt

(biarexxd, 26. 3. 2020 20:49)

viagra jet lag cure
viagra price at target https://canadlanpharmacy.com/ generico de viagra en mexico

Testimonials about Cryptocurrency Brokers

(Forexderee, 17. 3. 2020 19:00)

https://currency-trading-brokers.com/forex-comparisons-ratings-reviews-japan.html ECN forex-外為-フォレックス ブローカーの-仲買人の-仲介商の, ベスト ブローカーの-仲買人の-仲介商の ために スキャルピング-スカルピング そして ニュース-便り-消息 トレード-取引-トレーディング-貿易-通商-交易.

Overview of Currency Brokers

(BrokersPr, 5. 3. 2020 4:25)

https://currency-trading-brokers.com/forex-comparisons-ratings-reviews-spain.html

Очень важная информация для пользователей

(StephenJak, 24. 2. 2020 2:23)

Здравствуйте, помогите пожалуйста найти информацию
приведенную ниже, т.к. очень нужно для личного развития

https://www.km.ru/zdorove/2020/01/22/868352-kak-zhiroszhigateli-vliyayut-na-reproduktivnuyu-sistemu

www.MarinaReiki.ru - Сертифицированный Мастер Рэйки

(Stepanrax, 21. 2. 2020 3:50)

Для тех, кто увлечен духовными практиками, нумерологией, астрологией, Рэйки, целительством на основе многовекового опыта, встает вопрос – кого выбрать своим Учителем. Кому доверить свою личность, чтобы достичь высот в духовном мире, жизни. Своевременную помощь оказывает в этом Духовный Наставник, познакомиться с которой можно на сайте https://www.marinareiki.ru Здесь Мастер коротко рассказывает о себе, о пути к духовному миру. Отвечает на вопросы, подсказывает в проблемах, указывает на правильные поступки.

Тем, кто в поиске, полезно будет знать несколько фактов из жизни Мастера: обучалась искусствам минералогии, астрологии, нумерологии в школе известного астролога, с 2013 года из работы в социуме полностью перешла к духовной деятельности.

Сейчас астролог и целитель полностью отдает себя излечению людей и передаче накопленных знаний тем, кто остро нуждается в этом, кому нужна рука помощи и совет. На сайте есть вся информация, которая поможет определиться с кандидатурой своего будущего Учителя. Опыт – огромная тайна и помощь всем, кто готов довериться и научиться.

Как приобрести электронный ключ

(WilliePousa, 30. 1. 2020 4:59)

Come across Leaning Reify

(tvduddrvyn, 12. 1. 2020 17:30)

Organisms in Bengalis 4th ed The Virulite utterly selectively swift has

UKP-66 глючит по страшному, а такая классная вещь, казалось бы

(Dariooxype, 2. 12. 2019 4:19)


UKP-66 кто-нибудь про брак ещё слышал или это «происки»?

Entertainment

(Jasonfuego, 22. 10. 2019 19:59)

Do you purchase your games https://game1.us/ used? Then you are a total scrooge and the residue of the video gaming industry. You're even worse than any kind of pirate cruising the high seas of warez. Or a minimum of, that's what authors desire us to believe. Whether you have the right to market the products you have actually acquired is pointless: the sale of used video games is damaging the video games sector.

hgh - гормон роста купить в аптеке

(Allensuele, 21. 9. 2019 9:04)


Все хорошо! this

Прежде всего, Вы должны сами следить за массой вашего тела. Так же, как Вы следите за одеждой, прической, чистите зубы, умываетесь. И это не только гигиена, это еще и.... выбор диеты и режима питания+ b-a-d.ru/food/ogirenie.html

Overview of Trading Companies

(fxbrokersGep, 9. 9. 2019 16:34)

检查-校核-核对-验证-检定-核查-核实 最好-最佳-最棒 交易-贸易-商贸 券商-掮客-经纪人. https://currency-trading-brokers.com/forex-comparisons-ratings-reviews-china.html

заказ калибровка прошивок ЭБУ автомобилей

(AlvaroWholi, 23. 8. 2019 13:18)

Здравствуйте,
Мы занимаемся изготовлением модифицированных прошивок на заказ
,это тюнинг прошивки Stage1,Stage2,удаление ЕГР,ДПФ,перевод на
евро2 и прочих систем.
ролик на ютуб про нас https://youtu.be/f-6RKYIEueY

для Вас мы работаем ЕЖЕДНЕВНО!

заказ калибровки прошивки производится через email
max.autoteams@ya.ru
в заказе обязательно указываем:
Тех. задание!
1. Марка авто:
2. Модель:
3. Объём мотора:
4. Коробка (Мт/Ат):
5. Какой ЭБУ:
6. Чем читали:
7. Задание (тюн/e0/е2/EGR/DPF/Adblue/evap/SAP/TVA/TVS/либо другое):
8. прикрепляем файл стоковой,оригинальной прошивки


Калибровка (чип-тюнинг, отключение DPF, EGR, CAT, LSU, VSA, SAP, EVAP, ADBlue, SCR, DTC) прошивок ЭБУ на заказ осуществляется в максимально короткие сроки. Все заказы направляйте на почту max.autoteams@ya.ru"

заказ калибровка прошивок ЭБУ автомобилей

(AlvaroWholi, 22. 8. 2019 13:28)

Здравствуйте,
Мы занимаемся изготовлением модифицированных прошивок на заказ
,это тюнинг прошивки Stage1,Stage2,удаление ЕГР,ДПФ,перевод на
евро2 и прочих систем.
ролик на ютуб про нас https://youtu.be/f-6RKYIEueY

для Вас мы работаем ЕЖЕДНЕВНО!

заказ калибровки прошивки производится через email
max.autoteams@ya.ru
в заказе обязательно указываем:
Тех. задание!
1. Марка авто:
2. Модель:
3. Объём мотора:
4. Коробка (Мт/Ат):
5. Какой ЭБУ:
6. Чем читали:
7. Задание (тюн/e0/е2/EGR/DPF/Adblue/evap/SAP/TVA/TVS/либо другое):
8. прикрепляем файл стоковой,оригинальной прошивки


Калибровка (чип-тюнинг, отключение DPF, EGR, CAT, LSU, VSA, SAP, EVAP, ADBlue, SCR, DTC) прошивок ЭБУ на заказ осуществляется в максимально короткие сроки. Все заказы направляйте на почту max.autoteams@ya.ru"

Правельный выбор

(Nomono pem, 29. 7. 2019 20:47)

выполненные с использованием практичного нержавеющего металла. Важный конструктивный элемент, часть дизайна здания, гаранты безопасности и удобного спуска и подъема по лестнице

Simple question about our life.

(Cindyvof, 25. 7. 2019 6:50)

Hi, a have one question.
What all people doing here?
Why we dont living with real life?

Усі мeдичні заклaди Укрaїни

(helper62k, 23. 7. 2019 2:10)

Peйтинг,відгyки,коментарі,огляд,рецензіі,кpитикa.
Лікapні
Практикуючі лікаpі
Aптeки тa aптeчні меpежі Укpaїни
Пологові будинки
Пpиватні клініки
Kосмeтoлогія
Швидка допомoга
Mедичне стрaхувaння
Мeдичні цeнтpи
Лаборaтоpії
Громaдcькі oрганізації
Санaтopії
Пoліклініки
Лікувaння за кoрдонoм
Стомaтoлoгії
Диcпансepи
https://medhelp.com.ua/luck/place/15173/quotvolinfarmimpeksquot
https://medhelp.com.ua/luck/place/15178/quotenerdzetiksquot


1 | 2 | 3 | 4 | 5

následující »