Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chody koní

Posloupnost dopadu koňských kopyt na zem v různých rychlostech se nazývají chody. V anglickém stylu jízdy existují čtyři základní chody: krok (čtyřdobý rytmus), klus (dvoudobý rytmus), cval (třídobý rytmus) a rychlý cval, který se nazývá také galop neboli trysk (čtyřdobý rytmus).

KROK je nejpohodlnější chod, protože je klidný a pravidelný. Nohy koně se pohybují v dané posloupnosti, vždy jen jedna: levá zadní, levá přední, pravá zadní, pravá přední.KLUS
je dvoudobý chod. Je energičtější, ale měl by vypadat a být pociťován jako klidný a rytmický. Nohy se pohybují kupředu v párech. Přední pravá a zadní levá noha zároveň, následovány levou přední a pravou zadní. To jsou takzvané diagonály.CVAL
je třídobý chod. Při každém kroku dopadnou kopyta třikrát. Každý kůň cválá na určitou nohu. Z důvodu rovnováhy by to vždy měla být přední vnitřní noha.TRYSK
je to nejrychlejší chod, jímž se kůň pohybuje. Je to čtyřdobý chod: levá zadní, pravá zadní, levá přední, pravá přední.

Zastavení - V zastavení by měl kůň stát rovně a klidně. Přední nohy by měly stát vedle sebe. Kůň by měl být čilý a připravený dát se do požadovaného pohybu.

Skákání -
Skákání má 4 fáze:
- Nájezd - kůň sníží hlavu, natáhne krk a odhadne odskok.
- Odraz - kůň zdvihne hlavu, odrazí se předníma nohama, skrčí hlezna pod tělo a pomocí zádě se odrazí nahoru a dopředu.
- Let - kůň natáhne krk a zakulatí hřbet.
- Doskok - kůň doskakuje s nataženými končetinami, zdvihá hlavu a krk.

Autor:

 • Luisa Stránská

Kůň má tři základní přirozené chody - krok, klus a cval. Některá plemena se vyznačují více chody (tölt, pas) a v určitém chodu mohou vynikat.

Ambladura

 • je jihoamerické označení pro mimochod, jenž není žádoucí u všech plemen.

Fino, paso fino

 • je označení pro pomalý, lehký, rytmický mimochod plemene paso fino, které podle typického chodu nese i jméno. Někdy se tento mimochod nazývá též fino fino nebo classic fino. Koně plemene paso fino mají dlouhé zadní nohy, zejména spěnky, a klouby neobyčejně ohebné. Vynikají energickou akcí předních končetin podporovanou silnými zadními končetinami a skloněná záď je přitom držena nízko. Zadní nohy došlapují přesně do stop předních kopyt. Tento hladký mimochod je pro jezdce velmi pohodlný, naprosto bez otřesů. Jezdci, nesoucímu v ruce plnou sklenici vody, při jízdě nevyšplouchne ani kapka. V tomto chodu dosahují koně rychlosti až 21 km za hodinu a udrží jej po dlouhou dobu. Plemeno paso fino pochází z Portorika a zdomácnělo v Kolumbii a Karibiku, v Evropě bylo rozšířeno až v sedmdesátých letech.

Paso corto

 • je mimochod plemene paso fino, co do rychlosti stejný jako klus, velmi pohodlný pro jízdu na velké vzdálenosti. Někdy bývá tento klusový mimochod nazýván též trocha.

Paso largo

 • je označení pro prostorný mimochod plemene paso fino, nejrychlejší z těchto "hladkých" mimochodů, rychlost odpovídá cvalu až trysku.

Foxtrott

 • je typický chod pro missourského mimochodníka, označovaný též jako přerušovaný mimochod. Tento čtyřdobý chod odpovídá mimochodu v klusu s jen malou akcí a je velice hladký, plynulý a jistý, příjemný a pohodlný pro jezdce, jenž může sedět absolutně bez otřesů. Kůň jde energicky rychlým krokem předníma nohama a zadní kopyta koně přitom jen lehce kloužou nad zemí, což vyvolává jen malý pohyb hřbetu, jenž je doprovázen rytmickými kývavými pohyby hlavy a ocasu. Sklouznutí, které směřuje dopředu, zmenšuje otřesy dolních končetin a velmi výrazně tlumí pohyby hřbetu, takže ten zůstává prakticky stále na stejné úrovni. Tento mimochod je využíván při cestování na dlouhé vzdálenosti a koně v něm udrží rychlost až 12 km za hodinu, na kratší vzdálenosti až 16 km v hodině.

Lomený mimochod

 • je pomalý laterální chod zvaný též cestovní mimochod, při němž zadní nohy výrazně předkračují přední končetiny. Kůň neskáče jako při závodním mimochodu (pas) z obou laterálních končetin na druhou stranu, ale stále udržuje kontakt se zemí. Tím odpovídá lomený mimochod spíše töltu.

Marcha

 • označuje nadřazený pojem pro laterální chody plemene mangalarga marchador, a to marcha batida a <marcha picada. Oba čtyřdobé chody umožňují koni pohybovat se rychle na velké vzdálenosti. Batida je prostorný chod, při němž nohosled odpovídá töltu a rychlost klusu. Koně jsou vedeni na volné otěži, urazí tak pohodlně velké vzdálenosti, aniž by se unavili. Picada je kratší, výrazný tölt při znatelně větším sebrání. Koně plemene mangalarga marchador neklušou, ale přecházejí z rychlého chodu krokem do plynulého cvalu.

Marcha Trotada

 • není chod plemene mangalarga marchador, nýbrž brazilského plemene paulista. Jeví se jako čtvrtý chod vedle kroku, klusu a cvalu a jedná se o pohodlný, pro jezdce velmi příjemný pravý klus bez otřesů, s diagonálním nohosledem. Fáze vznosu je přitom obzvláště krátká, zadní kopyto došlapuje přesně do stopy předního kopyta.

Pas (laterální mimochod)

 • plochý laterální mimochod se současným pohybem přední a zadní končetiny na stejné straně těla. Je přirozeným chodem islandských poníků, kteří dosahují v závodním mimochodu vysoké rychlosti. V pasu nemůže být kůň ježděn v sebrání.

Pasitrote

 • se nazývá klusový mimochod, jenž je však u většiny jihoamerických plemen koní nežádoucí.

Paso llano

 • je typický zvláštní laterální mimochod peruánských pasů (paso peruano), tzv.nejhladší mimochod. Tento jedinečný a dokonalý mimochod je vysoce ceněn a je vyžadován na přehlídkách a zkouškách hřebců tohoto plemene. Koně se pohybují s výměnnou akcí předních končetin podporovanou svalnatou zádí, kterou drží nízko u země. Akce předních končetin je typická vysokým zvedáním kolen a přehnaně otáčivým pohybem během současné energické práce zadních končetin. Zadní kopyta předkračují stopy předních kopyt. Nárazy a pohyby jsou vypruženy hřbetem a zádí a jezdec vnímá jen hladký, nerušený pohyb. Jezdí se v mírném tempu a v přirozeném sebrání. Podle rychlosti a pohodlného sedu se rozlišuje tento mimochod na měkký paso llano gateado, sebraný paso llano picado a rychlý, dobře slyšitelný paso llano golpeado. Peruánský paso má velkou výdrž a je schopen v pohodlném mimochodu vytrvale udržet úžasnou průměrnou rychlost 17,5 km za hodinu i na obtížném terénu.

Rack

 • je označení pro čtyřdobý rychlý, razantní mimochod amerického jezdeckého koně (American Saddlebred či též Kentucky Saddler). V tomto strhujícím a nejrychlejším pohybu vpřed jsou koně plemene American Saddleberd předváděni na velkolepých show, které se v USA pořádají především pro toto plemeno. Při závodním mimochodu dokazují koně enormní prostornost pohybu směrem vzhůru a dopředu.

Running Walk

 • je v zesíleném tempu provedená verze výše představeného mimochodu flat foot walk. Může být vystupňován až do závodního tempa. Akce předních končetin vychází z "rolování" ramen směrem dopředu.

Slow Gait

 • označuje pomalý mimochod amerického jezdeckého koně (American Saddlebred). Tento čtyřdobý vypjatý chod s pravidelným "pauzováním" před každým došlápnutím je sebraný a jezdí se podle amerického pojetí: kůň vykazuje vysoké napřímení a pohyby jsou silně akcentované. K podtržení tohoto pohybu slouží také dlouhá, přerostlá kopyta s těžkými podkovami.

Stepping Pace

 • je označení rozšířené v Severní Americe pro pomalý, vznosný laterální mimochod. Nazývá se tak rovněž i laterální mimochod (pas) bez fáze vznosu.

Termino

 • (či ze španělštiny příležitostně též bracero) je název pro některá plemena koní, která se vyznačují vrozeným volným kruhovým vykopáváním předních končtin z ramen směrem dopředu, což má za následek mimořádné zmírnění otřesů v sedle.

Tölt

 • je velmi rychlý čtyřdobý krok. Když se mimochod "zlomí" a kůň začne našlapovat nohama nikoli současně, nýbrž postupně jednou po druhé, vzniká chod, který má ve světě různá označení. V Evropě se vžil pod islandským názvem tölt, neboť je vrozeným chodem islandského pony. Má stejný nohosled jako krok, tj. pravá zadní, pravá přední, levá zadní, levá přední. Koně mohou v töltu dosahovat rychlosti jako ve cvalu. Pro jezdce je tölt příjemný, pro koně je však delší pohyb v töltu velmi namáhavý.

Walk

 • je typický chod tennesseeského mimochodníka. Nohosled při tomto chodu je stejný jako v kroku, ale tempo se vyrovná klusu. Kůň může plynule vystupňovat rychlost z normálního pomalého kroku flat foot walk až do rychlého chodu zavného running walk. Oba kroky jsou čtyřdobé, hladké, záď je skloněná a hlava koně se pohybuje v souladu s pohyby těla. Při walku dopadají kopyta koně na zem odděleně v pravidelných intervalech (levá přední, pravá zadní, pravá přední, levá zadní) a zadní nohy došlapují před stopy předních kopyt. Walk je pro jezdce nadmíru pohodlný a koně jsou v něm schopni dosáhnout značné vzdálenosti, aniž by byly nohy zatěžovány. Tyto chody jsou zděděné, je jisté, že se je žádné jiné plemeno nedokáže naučit.

Flat foot walk

 • je označení pro typický lomený mimochod missourského mimochodníka (Missouri Foxtrotting Horse) nebo tennesseského mimochodníka (Tennessee Walking Horse). V pracovním tempu se zvedají současně tři kopyta. Tento pohyb bývá doprovázen rytmickým kýváním hlavy (tzv. nodding) a vlnivým pohybem zdviženého ocasu (tzv. bobbing). Walk je čtyřtakt, jemuž odpovídá nohosled při kroku. Zadní končetiny přitom dalece předkračují stopy předních kopyt.

Running walk

 • neboli rychlý krok dovoluje koni dosáhnout rychlosti 9-14 km v hodině, a to na značné vzdálenosti. Na kratší trati může walker urazit až ohromujících 24 km za hodinu. Při tomto chodu dopadají přední nohy na zem přesně před protější diagonální zadní nohu, kdežto zadní dopadá před přední asi o 15 - 35 cm. Výsledkem je pozoruhodně hladký, klouzavý pohyb, doprovázený rytmickým houpáním uší a typickým pokyvováním hlavou a v nejvyšší rychlosti i cvakáním zuby. V rychlém kroku bývají koně často předváděni na přehlídkách.

Chody pro westernové ježdění

Walk

 • je klidný, čistý a pravidelný krok. Je to laterální chod: levá zadní, levá přední, pravá zadní, pravá přední.

Jog

 • je klidný, uvolněný klus, ve kterém je kůň dostatečně aktivní. Je to diagonální chod: levá zadní současně s pravou přední a následuje pravá zadní současně s levou přední. Během soutěží je povinné jog vysedět.

Trot

 • je lehký klus v rychlejším tempu, jezdec vysedává.

Lope

 • je klidný, krátký cval. Nohosled cvalu na pravou nohu je: levá zadní, pravá zadní, pravá přední a levá přední současně, pravá přední, vznos. Nohosled cvalu na levou nohu je přesně opačný.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Найдём покупателей ваших конкурентов

(IrvinMub, 14. 6. 2021 13:25)

Добрый день, коллега!

Хотите узнать Всех контрагентов Ваших конкурентов?!
Мы вам в этом поможем. Напишите нам по контактам ниже и получите информацию о том Кто, Что, Когда и по какой Цене покупал или продавал конкурирующей компании.
Тем самым вы открываете для себя уникальную возможность сделать более выгодное предложение своим будущим контрагентам или получить лучшего Поставщика.

Наглядный пример отправим по запросу.

На эту почту отвечать не нужно.
Пишите по контактам ниже:

Email: konsaltplus24@gmail.com
Telegram: @Consalting24

P.S.: Увеличьте свои продажи за счёт информации о контрагентах ваших конкурентов!

Доставка суши в Одессе

(Williamunrep, 11. 6. 2021 4:31)

Доставка суши в Одессе

Рассмотрим полезные свойства маринованного имбиря, и как его готовят
При приготовлении полезные свойства маринованного имбиря не теряют своей ценности. В нем содержатся такие витамины, как натрий, цинк, железо, фосфор, кальций, витамины группы В и аминокислоты. Многие диетологи считают, что имбирь способствует сжиганию лишних жиров.

Основные полезные свойства маринованного имбиря способствуют

укреплению иммунитета,
улучшают пищеварение,
применяются для профилактики простудных и вирусных заболеваний,
усиливают аппетит,
улучшают настроение
снимают нервное напряжение.
В прохладное время года чай с корнем имбиря помогает укрепить иммунитет и поддерживает организм в тонусе. Но первое место он занимает, конечно, в кулинарии. При приготовлении блюд с сырой рыбой имбирь защищает организм от вредных бактерий, которые в ней находятся. Помимо этого придает блюду пикантный вкус и неповторимый аромат. Без него суши и роллы будут казаться пресными. Так что имбирь является обязательным дополнением к ним. Эфирные масла, которые в нем содержатся, улучшают аппетит и помогают пищеварению.

Его рекомендуется применять при мариновании сырой рыбы и морепродуктов. Многие диетологи включают имбирь в составление диет. Он не только низкокалориен, но и к тому же активно расщепляет жиры и помогает бороться с лишним весом. Но помимо полезных свойств имбирь имеет и противопоказания. Его нельзя употреблять при язве желудка, гастрите, а также во время беременности и кормления грудью.
суши Одесса
https://newsvo.ru/poleznye-svojstva-marinovannogo-imbirja.dhtm

Предлагаем бонусы Устранение сайтов мошенника только сегодня

(VadimPetrov, 10. 6. 2021 14:20)


Доброго утра!
Делаем прекрасное предложение: самые лучшие "убийственные" прогоны для интернет-сайтов ваших конкурентов. Всего от 2 000 р.
- 100% эффект. Сайты конкурентов "упадут".
- Максимально возможное число негативных фитбеков.
- Наша специфическая база - самые сильные площадки из 10 000 000 сайтов (вирусных, спамных, порно и многие другие). Работает бесперебойно.
- Прогон выполняем одновременно с 4-х мощных серверов.
- Отправка токсичных ссылок на электронную почту.
- Можем растянуть как угодно по времени.
- Прогон с запретными ключевыми фразами.
- При двух прогонах - хорошие скидки клиенту.

Стоимость 6000 рублей
Полная отчётность.
Оплата: Киви, Яндекс.Деньги, Bitcoin, Visa, MasterCard...

Телега: @exrumer
Skype: xrumer.pro
WhatsApp: +7(977)536-08-36
электронка: support@xrumer.cc

Только эти!
А тАкож Работаем со Студиями!

XEvil 5.0 zabil kryptoměna!

(LolitoDeW6581, 10. 6. 2021 1:57)

XEvil-nejlepší nástroj captcha solver s neomezeným počtem řešení, bez omezení počtu závitů a nejvyšší přesnosti!
XEvil 5.0 podporuje více než 12.000 typů obrázků-captcha, včetně ReCaptcha, Google captcha, Yandex captcha, Microsoft captcha, Steam captcha, SolveMedia, ReCaptcha-2 a (ano!!!) Rekaptcha-3.

1.) Pružně: můžete nastavit logiku pro nestandardní captcha
2.) Snadný: stačí spustit XEvil, stiskněte 1 Tlačítko - a to bude automaticky přijímat captcha z vaší aplikace nebo skriptu
3.) Rychlý: 0,01 sekundy pro jednoduché captcha, asi 20..40 sekund pro ReCaptcha-2 a asi 5...8 sekund pro ReCaptcha-3

Můžete použít XEvil s jakýmkoli softwarem SEO/SMM, analyzátorem kontroly hesel, jakoukoli analytickou aplikací nebo jakýmkoli vlastním skriptem:
XEvil podporuje většinu známých Anti-captcha služeb API: 2Captcha, RuCaptcha, AntiGate.com (Anti-Captcha.com), DeathByCaptcha, etc.

Máte zájem? Stačí hledat v Google "XEvil" pro více informací
Čtete to - pak to funguje! ;))

XEvil.Net

Pozdrav, LolityDeW5701

AppargyGobeRoulgeNug

(Harryaccen, 5. 6. 2021 14:38)

https://telegra.ph/Asia-Nude-Girls-Xxx-03-27
https://telegra.ph/Mind-Taking-Aletta-Ocean-Swallows-Meaty-Cock-04-01
https://telegra.ph/Xhamer-11-01
https://telegra.ph/Black-GFS-Leaked-Homemade-Private-Sextape-04-01
https://telegra.ph/Sperma-Auf-Die-Jungen-Bitches-HeiГџe-Nude-11-06
https://telegra.ph/Halb-Mädchen-Halb-Kuh-11-01
https://telegra.ph/Gimme-A-Fuck-IM-The-School-President-HD-03-27
https://telegra.ph/Während-Einige-Dumpfe-Bitches-Party-Am-Pool-03-28
https://telegra.ph/Jennifer-Coolidge-Naked-Getting-Fucked-03-27
https://telegra.ph/Anna-De-Ville-Anal-11-01
https://telegra.ph/Double-Penetration-In-Threesome-Fuck-With-03-31
https://telegra.ph/Nackt-Mädchen-Ohne-Gesicht-11-02
https://telegra.ph/Desi-Nude-In-Garten-11-01
https://telegra.ph/Arsch-Vgeln-11-01
https://telegra.ph/Videos-Porno-De-Actrices-Famosas-03-26
https://telegra.ph/HeiГџe-Lehrerin-Bietet-Nebenbei-Massagen-An-03-31
https://telegra.ph/Hook-Up-Bars-Uws-11-11
https://telegra.ph/Mothers-Having-Hardcore-Sex-With-Her-Son-11-12
https://telegra.ph/Veronica-Stone-Porn-03-29
https://telegra.ph/Together-Young-Teen-Porn-Videos-03-28
https://telegra.ph/Two-Whore-Covered-In-Jizz-03-29
https://telegra.ph/Real-Nude-Virgin-Photos-04-02
https://telegra.ph/Lisa-Marie-Double-Penetration-Nude-Gallery-03-26
https://telegra.ph/Naked-Fit-And-Thick-Woman-Tumblr-04-03
https://telegra.ph/GroГџe-Г–ffnung-Linie-Auf-Dating-Website-11-03
https://telegra.ph/Woman-Fucked-With-Doll-03-25
https://telegra.ph/Naked-Mother-Teaches-Daughter-Deepthroat-03-25
https://telegra.ph/Glcklichen-Kumpel-Kommt-Zur-Rechten-Zeit-Zu-03-28
https://telegra.ph/Slutty-Teen-Lesbian-Caught-Dyking-Out-By-Dad-03-31
https://telegra.ph/Sie-Sind-In-Der-Low-Priority-Matchmaking-Pool-03-27
https://telegra.ph/Lesbian-Girls-Deep-Throating-Dildos-03-24
https://telegra.ph/Gay-Parody-Porn-03-31
https://telegra.ph/Manhattan-Dating-Sites-04-04
https://telegra.ph/Amanda-X-HD-Porno-Videos-03-28
https://telegra.ph/Congo-Girl-Sex-Vids-03-27
https://telegra.ph/Teen-Girlfriend-Hard-Fucked-In-Hotel-03-29
https://telegra.ph/Gta-San-Dreas-Xxxhow-He-Is-Doing-Free-Vedio-03-24
https://telegra.ph/Lady-Ga-Ga-Porn-Photos-03-26
https://telegra.ph/See-Kate-Beckinsale-In-Hot-Ass-Naked-03-23
https://telegra.ph/Kyler-Quinn-HD-Porn-03-30
https://telegra.ph/18-Year-Old-Dating-A-Minor-04-02
https://telegra.ph/Hot-Amateur-Blonde-Gets-Screwed-In-Every-Hole-03-31
https://telegra.ph/Mädchen-Die-Lieben-Dildos-03-25
https://telegra.ph/Blind-Dating-2006-Subtitle-04-02
https://telegra.ph/Junge-Mädchen-Jungfrau-Esel-03-25
https://telegra.ph/Facesitting-Domination-Telefon-11-03
https://telegra.ph/Guy-Licking-Girls-Butt-Hole-04-04
https://telegra.ph/Crystal-Deepthroated-Jmacs-Horrible-Candy-Cock-03-29
https://telegra.ph/Hairy-Thai-Nude-Men-04-04
https://telegra.ph/Staying-Together-To-Fuck-03-28

Quality products and drugs only here https://bit.ly/3rLBBis

(Orasy, 4. 6. 2021 9:35)


Quality medical products at a low cost. Worldwide delivery

https://bit.ly/3wlPWWx

cialis 20 mg afhsdbcAppolopafcnahb

(deernloh, 31. 5. 2021 8:46)

what would cialis do to a woman https://rcialisgl.com/ - generic cialis 20mg tablets is generic cialis available now?

rite aid pharmacy new york dgsolbvfdAppolopafexxpk

(deernVed, 30. 5. 2021 14:37)

generic cialis 40mg https://krocialis.com/ - overnight shipping of cialis generic cialis cost

buy cialis online in australia afhsdbcAppolopafbliuz

(deernloh, 30. 5. 2021 11:16)

cialis soft tabs https://rcialisgl.com/ - how long before cialis works purchasing cialis online

generic cialis] afhsdbcAppolopafswfcx

(deernloh, 29. 5. 2021 7:22)

generic cialis online https://rcialisgl.com/ - teva generic cialis cialis softtabs online

geeahdwhedaBtjEvidab

(LypeSwa, 28. 5. 2021 18:38)

cialis price per pill https://ckacialis.com/ - cialis pills cialis for free

sbbolthdwhedaBtjEvidab

(avemiHtf, 28. 5. 2021 13:27)

cheapest cialis 20 mg https://cialishav.com/ - cialis delivery held at customs canada pharmacy generic cialis

sunshine pharmacy dgsolbvfdAppolopafzkfth

(deernVed, 28. 5. 2021 8:05)

how much is a cialis https://krocialis.com/ - mixing cialis and viagra low price cialis

stop & shop pharmacy dgsolbvfdAppolopafamakv

(deernVed, 28. 5. 2021 5:09)

cialis soft https://krocialis.com/ - generic cialis 2017 usa directions for taking cialis

harps pharmacy dgsolbvfdAppolopafmmfuk

(deernVed, 27. 5. 2021 18:39)

cialis super active plus reviews https://krocialis.com/ - what doses does cialis come in when does cialis go off patent

tnoegfdwhedaBtjEvidab

(trentAsd, 27. 5. 2021 16:19)

generic cialis price https://cialisjla.com/ - buy cialis singapore cialis paypal online

uconn pharmacy dgsolbvfdAppolopafheebb

(deernVed, 27. 5. 2021 15:24)

where to buy cialis from canada https://krocialis.com/ - where to get my prescription cialis filled orginal cialis

geeahdwhedaBtjEvidaj

(LypeSwa, 27. 5. 2021 13:54)

generic cialis pay pal https://ckacialis.com/ - cialis dapoxetine online canada generic cialis paypal

sbbolthdwhedaBtjEvidag

(avemiHtf, 27. 5. 2021 8:41)

cialis on line overnight https://cialishav.com/ - buying cialis with dapoxetine cialis 40 mg review

gsaxzvofbldwhedaBtjEvidaq

(avemiAni, 27. 5. 2021 8:40)

canadian pharmacy world coupon code https://pharmacyken.com/ - is it illegal to carry prescription drugs without the bottle in florida is it safe to buy viagra online canadian pharmacy


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

následující »